Bulguksa Temple and Seokguram Rock

Bulguksa Temple and Seokguram Rock, which represent Korea.
The mysterious and great cultural heritage awaits you in Gyeongju.
 
大韓民国代表する世界文化遺産仏国寺石窟庵!
その神秘的偉大文化遺産慶州皆様をおちしております
 
代表韩国的世界文化遗产佛国寺和石窟庵!
那神秘而伟大的文化遗产在庆州等待着大家
 
Di sản văn hóa thế giới tiêu biểu cho Hàn Quốc là chùa Bulguk và Seokguram!
Di sản văn hóa vĩ đại và thần bí đang chờ đợi quý vị ở cuộc đua.


 Bulguksa Temple


 Seokgatap


 Dabotap


 Seokguram Rock


                                           Seokguram RockComments

Popular Posts