Attractive Treasure of the Sea of Gyeongju!

Attractive Treasure of the Sea of Gyeongju!
The Natural Monument 'Jusangjeol-ri Wavesori-gil' provides you with fun.
 
魅力的慶州宝物!
天然記念物"主上節理波音道"皆様しませてくれます
 
魅力庆州海洋之宝!
天然纪念物"柱状节理波涛声路"为大家带来欢乐
 
Biển Gyeongju!
Con đường biển xinh đẹp tạo nên niềm vui.


Comments

Popular Posts