Skip to main content

Posts

Featured

Bulguksa Temple and Seokguram Rock

Bulguksa Temple and Seokguram Rock, which represent Korea. The mysterious and great cultural heritage awaits you in Gyeongju.   大韓民国 を 代表 する 世界文化遺産仏国寺 と 石窟庵 ! その 神秘的 で 偉大 な 文化遺産 が 慶州 で 皆様 をお 待 ちしております 。   代表韩国的世界文化遗产佛国寺和石窟庵 ! 那神秘而伟大的文化遗产在庆州等待着大家 。   Di sản văn hóa thế giới tiêu biểu cho Hàn Quốc là chùa Bulguk và Seokguram! Di sản văn hóa vĩ đại và thần bí đang chờ đợi quý vị ở cuộc đua.   Bulguksa Temple   Seokgatap   Dabotap   Seokguram Rock                                            Seokguram Rock

Latest Posts

Attractive Treasure of the Sea of Gyeongju!

2019 World Heritage City international photography competition

Gyeongju, a city of World Heritage sites!

Gyeongju Cherry Blossom Festival 2018

[Gyeongju restaurant] Surime (수리뫼)

PInk Muhly Grass in Gyeongju

Gyeongju World Amusement Park

2017 GYEONGJU INTERNATIONAL TEA CULTURE FESTIVAL

The autumn buckwheat blossom came out.